Какво е Лап Сао във Винг Чун?
Лап Сао. Това е упражнение от чи Сао,  което се практикува от завъртяно положение на тялото единствено. Целта му е максимализиране на използването на двете половини на тялото при сблъсък с голяма сила , насочена от периферията към центъра ни. Тази сила би ни обърнала странично и оголила целия ни фланг за попадения от сляпата ни страна. Когато се практикува правилно лап саото изисква предварително познаване на чум кил. Това е втората форма от винг чун, така че да има основен синхрон при въртене между лактите и коленете. Самото движение се инициира от ходилата и таза. Ъгловата сила на цялото тяло е поставена на изпитание при сблъсък със силата на партньора. Важно е да останем с точен удар в центъра от това междинно завъртяно положение. Надграждаме силата на пресичащия удар и джат саото – шокиращата ръка чрез непрекъснато точно упражняване и проверки на баланса.

Веднага се вижда, че от това положение на тялото е много трудно да се изпълни добър удар! Задната ръка трябва да изтегли точно силата на удара на партньора чрез джат саото, което обаче трябва да спре навреме хода си в страни по тялото и да остане насочено напред до лакътя на изнесения напред удар, подкрепен точно от завъртяната напред половина на тялото. При това положение силата трябва да е добре разпределена между активната и пасивна половина на тялото. Другия трябва правилно да трансформира удара си – цюан в бонг Сао. Важно е  да запази баланс при добро издърпване на джат саото на контраатакуващия партньор.

На пръв поглед елементарен непрекъснато повтарящ се къс цикъл с точно отмерен ритъм. Тук е важно всеки детайл да бъде систематично изпипан до съвършенство!Удара трябва да бъде пълноценно завършен точно в центъра! Така че да не позволява проникване на противникова атака нито отляво, нито отдясно. Другата ръка в джат Сао или в у-сао, трябва да излиза заедно на точното място спрямо удара или бонга. При рязка промяна от страна на партньора да хване следващия му удар чрез успоредността на ръцете по диагонал. Този къс цикъл се разтегля със стъпки и завъртания напред и назад за да се влее правилна сила в тялото и да се предотврати стягането и грешното пренасяне на сила в двете половини на тялото.

Като всички останали елементи от тази перфектна икономична система, лап-саото лесно може да се имитира, но много трудно се усъвършенства! Силата от двете половини на тялото е едновременно назад и напред, нагоре и надолу в нужните граници! Ако грешките не се поправят навреме растат и повреждат цялостното разбиране и прилагане на сила в системата.

При правилно упражняване се надгражда до безкрайност чувството за:

  • Ритъм
  • Правилен тайминг
  • Взаимодействие с по-голяма сила
  • Дистанция
  • Правилна промяна на техниките при сблъсък,
  • Безопасно отваряне и затваряне на прозорците при защита и атака
  • Правилно възползване от шанса при грешки
  • и съответно елиминирането им в процеса на тренировки!

Под формата на забавна игра се полират важните акценти и стратегии от втората форма. Надгражда се непрекъснато единството на тялото и точната сила! Много хора, които са се докоснали само до видимата част на лап сао процеса го до украсяват с всевъзможни иновации. За бързина, за различни удари и ритници, без да разбират целта на упражнението. Просто си блъскат ръцете една в друга и после разбират че нищо от това, което правят не работи наистина! Ако не е правилно обяснено упражнението от майстор, по-скоро ще навреди, отколкото да помогне на практикуващите! За истински търсещите обаче лап саото е непрекъснат процес на усъвършенстване на бойната стратегия. Това е качествена тренировка за използване на фланговата сила по централен начин. В последствие това позволява пробиване на слабите и по-малко защитените зони при атака на противник! Нормалното чи-сао придобива още по-голяма чувствителност на промени вече в триизмерен режим!